Onderzoek en behandeling

Het onderzoek start met een inleidend gesprek met betrekking tot de voorgeschiedenis van de klachten en de momenten waarop de klachten ontstaan.


De registerpodoloog kijkt naar de stand van het gehele lichaam, beginnend bij uw voeten. Hij gebruikt hiervoor diverse meetapparatuur zoals een scan en een voetspiegel.

Hierna volgt een functieonderzoek om de beweeglijkheid van de gewrichten van heup, knie, enkel en voetgewrichten te testen en om te kijken of er een bewegingsbeperking of juist hypermobiliteit aanwezig is.

Ook vindt er een “schoen analyse” plaats. De podoloog  bekijkt de slijtpatronen van uw schoeisel en beoordeeld het door u gebruikte schoeisel.

Ook is het mogelijk dat er een echo-onderzoek nodig is. In onze praktijk is echo apparatuur aanwezig

Als blijkt dat uw klachten te behandelen zijn door het  gebruik van individuele vervaardigde inlays, zullen deze binnen een aantal weken na het onderzoek klaar zijn.

Na ongeveer 2 maanden vindt er een tweede afspraak plaats. Tijdens dit bezoek bespreekt u of de inlays aan uw verwachtingen voldoen  en om te beoordelen of er sprake is van klachten reductie. Als uw klachten nog niet helemaal verdwenen zijn is er soms meer correctie nodig van de geleverde inlays of krijgt u het advies om nog een andere discipline te raadplegen voor advies,  bijvoorbeeld uw huisarts of een fysiotherapeut.

Opleiding

Alle registerpodologen die werkzaam zijn bij Loopfit-Fahner zijn paramedisch post HBO opgeleid, ze hebben een  4-jarige opleiding op hbo-niveau gevolgd aan de Academie voor Podologie en volgen regelmatig bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van de meest actuele ontwikkelingen. Ook zijn ze expert op het gebied van echografie van voet en enkel.

Alle registerpodologen voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van Stichting LOOP.

Verwijzing

U kunt met of zonder verwijzing van een arts of een fysiotherapeut  naar een registerpodoloog. Sommige verzekeraars vragen een verwijzing om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Los van de vraag of verwijzing nodig is, werkt de registerpodoloog graag samen met andere zorgverleners en zal in overleg met u een rapportage aan uw huisarts sturen.